Ana-Maria Cazan

Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Transilvania din Brașov

https://psihoedu.unitbv.ro/ro/

Workshops

Competențe

Activitatea sa de cercetare științifică este focalizată în jurul următoarelor teme de interes: învățarea și adaptarea academică, starea de bine şi aplicații ale psihologiei pozitive în mediul școlar și universitar, rolul aplicațiilor de comunicare și colaborare online asuprea stării de bine și performanțelor profesionale.

Ana-Maria Cazan este conferențiar universitar doctor și prodecan cu activitatea didactică și cercetarea științifică la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Transilvania din Brașov.

O altă direcție de cercetare vizează adaptarea pentru populația românească a unor instrumente psihologice din domeniul educațional. Rezultatele cercetării științifice sunt valorificate în peste 80 de lucrări publicate în jurnale, cărți și capitole în cărți de specialitate şi numeroase prezentări la manifestări științifice naționale şi internaționale.

Este, de asemenea, membru al unor asociații profesionale naționale și internaționale (Asociația de Psihologie Industrial Organizațională, Asociația Psihologilor din România, European Association of Personality Psychology). Experiența sa managerială și de cercetare a fost valorificată prin participarea ca membru al echipelor de experți cu funcții specifice în proiecte naționale și internaționale, cu impact major pentru dezvoltarea domeniului educațional și al formării profesionale.