Anca Nedelcu

Competențe

Este prodecan, responsabil cu managementul calității și relații internaționale; este coordonator de doctorat în domeniul Științe ale Educației, este co-director al Programului de studii masterale „Învățare, inovare și coaching în educație”.

Anca Nedelcu este prof. univ. dr. la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București, titular al cursurilor de „Managementul instituțiilor de învățământ”, „Educație interculturală”, „Comunicare şi negociere interculturală”, „Profesorul reflexiv”, „Educație Media”.

Domeniile de interes profesional şi de cercetare vizează problematica echității, diversității şi reflexivității în educație, managementul educațional, influența vechilor şi noilor media în educație.

A urmat numeroase cursuri de specializare (de exemplu, la Universitatea din Amsterdam, Olanda), este formator acreditat prin programul „Advanced Training of Trainers in Europe” derulat de Consiliul Europei şi Comisia Europeană, este consultant internațional, cercetător, membru în multe comisii și organizații de specialitate; a coordonat numeroase proiecte de cercetare – dezvoltare, lucrând în colaborare cu instituții ca: Banca Mondială, UNICEF, UNESCO, Cambridge Education Consulting, Ministerul Educației, Centrul Educația 2000+, Agenția Națională pentru Romi etc. Are multiple publicații relevante pentru domeniul educațional.