Echipa CJRAE

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţa Educaţională Calarasi este unitate conexă a învăţmântului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului coordonată de Inspectoratul Şcolar al judeţului Calarasi.

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţa Educaţională reprezinta o instituţie de învaţamânt specializata în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate: copiilor, elevilor, părinţilor, cadrelor didactice, membrilor comunitaţii.