Florin Jianu

Florin Jianu este unul dintre antreprenorii de succes ai României, lansând prima afacere în urmă cu 12 ani. Susținător al mediului de afaceri național și european, a cărui viziune are la bază inovația și încurajarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor, militează pentru plasarea României ca țara cu cel mai atractiv mediu de afaceri din Sud-Est-ul Europei.

În prezent, este președinte al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, cea mai puternică organizație a IMM-urilor din România, Vicepreședinte al Uniunii Europene a IMM-urilor (UEAPME) și președinte de onoare al Organizației Tinerilor Întreprinzători din Europa (JEUNE).

În anul 2017, a fost ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat unde a reușit să adopte următoarele măsuri: scutirea de la plata impozitului pe profit a societăților şi a contribuabililor nou înfiinţaţi care în prezent desfășoară exclusiv activitate de inovare, cercetare – dezvoltare, introducerea cotei de impozitare 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulți salariați, modificarea încadrării în definiția microîntreprinderii prin majorarea limitei veniturilor realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent de la 100.000 euro la 500.000 euro, înfiinţarea Comitetului Consultativ pentru Antreprenoriat, eliminarea Formularului 088, aprobarea programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat și a programul pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii “Start-up Nation – Romania și semnarea memorandumului privind acordarea Titlului de Incubator de Afarceri.

În 2014, timp de 10 luni, activitatea sa a vizat mediul guvernamental, fiind numit ministru pentru IMM-uri, mediul de afaceri și turism. Cele mai importante rezultate ale demersurilor sale în calitate de reprezentant al guvernului României au în vedere cea mai nouă lege dedicată IMM-urilor, o strategie pentru mediul de afaceri 2014-2020, un program ce are în vedere integrarea tinerilor absolvenți pe piața muncii și dezvoltarea activității IMM-urilor, precum și inițiativa România HUB. Politicile dezvoltate au avut ca obiectiv plasarea României ca hub Sud-Est european. Alte proiecte inițiate din poziția de ministru au fost Legea crowdfunding, Legea business angel, Legea dedicată incubatoarelor de afaceri și Instituția mediatorului de credite.

La nivel non-guvernamental a ocupat poziția de președinte în cadrul celei mai mari organizații care reprezintă vocea a peste 350.000 de tineri întreprinzători la nivel european – Young Entrepreneurs of the European Union (JEUNE), a singurului patronat dedicat activității antreprenorilor din România cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani – Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR), și a celei mai mari confederații patronale din România- Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijocii din România (CNIPMMR). Activitatea sa a vizat în special consultanța în domeniul fondurilor europene și managementul de proiecte

Florin Jianu s-a născut la Slatina, județul Olt, la 30 decembrie 1976. A absolvit Facultatea de Matematică din cadrul Universității din București – Departamentul de Matematici Aplicate (secția engleză) cu lucrarea „Intervale de estimare”. Domnul Jianu a urmat studiile de masterat din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București cu lucrarea “Motivaţia ca factor de performanţă în organizaţii”.