Facilitator: Ciprian Fartușnic

Dr. Ciprian Fartușnic este cercetător științific principal gr.I la Institutul de Științe ale Educației (ISE), cu o experiență de 20 ani în domeniul cercetării și al analizei politicilor educaționale. Din 2002 este implicat în proiecte de tip cercetare-acțiune în comunități dezavantajate, care urmăresc reducerea riscului de abandon și absenteism școlar și creșterea șanselor de continuare […]

Detalii despre Ciprian Fartușnic

Cui se adresează?

Profesori din învățământul primar și secundar (gimnaziu, liceu, școală profesională).

Scurtă descriere a atelierului

Atelierul explorează diferite reprezentări și strategii didactice care urmăresc stimularea motivației pentru învățare. Urmărește să sprijine participanții să aibă o raportare critică la strategii neproductive din perspectiva mecanismelor de construire a motivației pentru învățare. În egală măsură, urmărește să ajute profesorii să înțeleagă principalii factori de influență pentru motivație și modul de raportare sistematică la aceasta tematică în activitățile de învățare.

5 puncte cheie/teme abordate în workshop

–  reprezentări și strategii didactice care urmăresc stimularea motivației pentru învățare.

– ce înseamnă o  abordare neproductivă din perspectiva mecanismelor de construire a motivației pentru învățare?

– care sunt cei mai importanți factori de influență ai motivației pentru învățare în literatura de specialitate?

– implicații practice pentru designul activităților de învățare.

– ce resurse există pentru aprofundarea acestei problematici?

Agenda / Structură workshop

Completare/analiză chestionar evaluativ  centrat pe reprezentări curente privind motivația pentru învățare; evidențierea aspectelor de tip self-efficacy 

Dezbatere pe grupuri/prezentări în plen privind strategii curente neproductive din perspectiva mecanismelor de construire și a factorilor de influență ai motivației pentru învățare

Conturarea implicațiilor practice pentru designul activităților de învățare (prezentare interactivă)

Cartografierea principalelor categorii de resurse pentru aprofundarea acestei problematici (prezentare interactivă)