Link pentru înscriere la curs: https://tiny.cc/CursMDE.

Formularul pentru înscriere este cel care îți asigură participarea la cursul de Mentalitate Deschisă în Educație®. Fiecare răspuns pe care îl dai este important în procesul de selecție, astfel că acestea trebuie să reflecte întrebarea pentru care oferi răspunsul. Acestea trebuie să fie: SPECIFIC, DETALIAT, AUTENTIC, cu referire la SITUAȚII CONCRETE.

 

                                                                                   
Ce este Programul de formare MDE®?
MDE este un curs destinat profesorilor care au participat la conferința SuperTeach și care doresc să-și transforme modul de predare și relaționare cu elevii, cu impact pe termen lung asupra motivatiei acestora pentru învățare
De ce Mentalitate Deschisă în Educație® ?
 • Argument
Justificarea proiectului stă în NEVOILE profesorilor și TEMELE de interes ale acestora, pentru a-și îndeplini cât mai bine misiunea de dascăl: dezvoltare personală, stimularea stimei de sine, descoperirea și ghidarea potențialului fiecărui copil, exemple de bune practici, schimb de experiențe, comunicare eficientă și colaborare, etc.
 • Relevanță
Proiectul are misiunea de a consolida unul dintre pilonii importanți ai societății, EDUCAȚIA, prin implicarea activă în formarea profesorilor, element esențial în formarea generațiilor viitoare.
 • Valoare
Programul de formare Mentalitate Deschisă în Educație® aduce pentru prima dată în România un concept inovator.
Programul de Mentalitate Deschisă®  este o invitație la o incursiune înlăuntrul nostru, de a privi dincolo de sine și de a vedea că „celălalt este la fel de important ca mine”.
Este o invitație la conectare și colaborare, la contribuție și susținere a profesorilor ca pilon de schimbare în educație și societate.

Beneficii

  • Participarea la un o experiență de învățare & dezvoltare diferită de orice alt program de formare pentru profesori;
  • Dobândirea unor instrumente de conștientizare și transformare utile atât în viața personală cât și în cea profesională;
  • Acces la portalul Arbinger;
  • Accesul la comunitatea profesorilor cu Mentalitate Deschisă® din regiunea ta și din țară;
  • Schimb de bune practici în educație;
  • Conectare, colaborare, susținere și contribuție alături de un grup de profesori cu provocări și interese comune.
  • Posibilitatea de a deveni formatori în programul de Mentalitate Deschisă în Educație®.
   
 • Formatori de MDE

Absolvenții cursului de Mentalitate Deschisă în Educație își pot perfecționa cunoștințele și pot deveni la rândul lor Formatori pentru profesori în programul Mentalitate Deschisă în Educație;
Oferirea de Certificate de Facilitatori –  Profesorii care participă la cursul de Formare de Formatori vor deveni Facilitatori Certificaţi Arbinger şi vor:
 • Implementa Planul de Acţiune anual
 • Accesa Portalul Global de resurse al Facilitatorilor Arbinger
 • Face parte din comunitatea SuperTeach din România
 • Semna Acordul de Certificare Arbinger
 • Primi Coaching şi asistenţă de la IDP (reprezentant) Arbinger România şi SuperTeach
 • Posibilitatea de a contribui și a crește comunități și a fi parte dintr-o schimbare a mentalității în educație și în societate.În ce constă acest program și cât durează? 
 

Programul de Mentalitate Deschisă în Educație® oferă două variante de desfășurare a  cursurilor: 

 • Un curs acreditat de Ministerul Educației cu un total de 80 de ore și 20 CPT, în format hibrid. 
 • Un curs accelerat cu un total de 40 de ore de formare, dintre care 20 de ore  inițiale desfășurate pe parcursul a 3 zile în format FIZIC sau 4 zile în format ONLINE,  urmate de alte 16 de ore de practică desfășurate pe parcursul a 8 săptămâni

 

Durata și modul de lucru 

Cursul în format acreditat se desfășoară astfel: 
 • în format blended learning acreditat de Ministerul Educației cu o durată de 80 de ore (40 de ore activități sincron în format FIZIC și 40 de ore de activități asincron în format ONLINE pe platforma Classroom). Acest curs se poate organiza la solicitarea profesorilor sau a  directorilor de unități școlare. 
Cursul în format accelerat se desfășoară astfel: 
 • în format FIZIC accelerat cu o durată de 3 zile (20 ore de curs + 16 ore de  antrenament suplimentar pentru aprofundarea instrumentelor de lucru) pentru dascălii  dintr-un oraș sau județ;
 • în format ONLINE accelerat cu o durată de 4 zile (20 ore de curs + 16 ore de  antrenament suplimentar pentru aprofundarea instrumentelor de lucru), pe platforma  ZOOM, pentru dascălii care nu pot participa la cursul fizic deoarece acesta nu se poate  organiza în orașul sau județul din care provin.
 
 

Criterii de eligibilitate 

Pentru a participa la programul de Mentalitate Deschisă în Educație® în formă accelerată,  participantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să dețină funcția de: educator, învățător sau profesor în mediul preuniversitar,  inspector, director sau altă poziție de conducere, având alte atribuții suplimentare celor  de dascăl, consilier sau psiholog școlar, profesor în mediul universitar;
 • să își asume responsabilitatea de a participa la toate cele 3 zile de activități FIZICE sau cele 4 zile de activități ONLINE; 
 • să își asume costurile de deplasare și cazare în cazul în care dorește să participe la cursul organizat fizic într-o altă locație decât cea în care locuiește;
 • să-și depună aplicația pentru o bursă integrală la acest curs, costurile fiind în prezent suportate 100% de Asociația SuperTeach alături de sponsori și donatori.
 
 

Grupe de curs în următoarea perioadă:

  • vor fi anunțate în curând

Link pentru înscriere la curs: https://tiny.cc/CursMDE.

Formularul pentru înscriere este cel care îți asigură participarea la cursul de Mentalitate Deschisă în Educație®. Fiecare răspuns pe care îl dai este important în procesul de selecție, astfel că acestea trebuie să reflecte întrebarea pentru care oferi răspunsul. Acestea trebuie să fie: SPECIFIC, DETALIAT, AUTENTIC, cu referire la SITUAȚII CONCRETE.