Ce este Programul de formare MentalitateDeschisă în Educație®?

MDE este un program de formare destinat profesorilor, învățătorilor și educatorilor din sistemul de învățământ preuniversitar care doresc să-și transforme modul de predare și relaționare cu elevii, cu impact pe termen lung asupra motivatiei acestora pentru învățare.
Pentru fiecare grupă de curs din cadrul programului, Asociația SuperTeach ofere BURSE pentru echipe de până la 5 profesori, învățători și educatori dintr-o unitate de învățământ. Prin formarea acestor echipe ne dorim să aducem o schimbare cu impact pozitiv asupra mediului școlar în care fiecare echipă activează.
 

De ce Mentalitate Deschisă în Educație®?

Justificarea proiectului stă în NEVOILE profesorilor și TEMELE de interes ale acestora, pentru a-și îndeplini cât mai bine misiunea de dascăl: dezvoltare personală, stimularea stimei de sine, descoperirea și ghidarea potențialului fiecărui copil, exemple de bune practici, schimb de experiențe, comunicare eficientă și colaborare, etc.
Programul de formare Mentalitate Deschisă în Educație® aduce pentru prima dată în România un concept inovator, reprezentând o invitație la conectare și colaborare, la contribuție și susținere a profesorilor ca pilon de schimbare în educație și societate.
 

Cum se desfășoară Programul de Mentalitate Deschisă în Educație® în unitățile școlare din țară?

Pentru fiecare grupă de curs organizată în cadrul Programului de Mentalitate Deschisă în Educație, fiecare profesor, învățător sau educator poate aplica alături de alți colegi din unitatea de învățământ pe care o reprezintă pentru una dintre variantele disponibile mai jos:
Programul în format ACREDITAT de Ministerul Educației prin O.M.E. Nr. 3879/ 04.06.2021:
  • în format blended learning, cu o durată de 80 de ore (40 de ore activități sincron în format FIZIC și 40 de ore de activități asincron în format ONLINE pe platforma Classroom); 20 credite profesionale transferabile;
  • Numărul minim de persoane admise în programul ACREDITAT: 23
    Numărul maxim de persoane admise în programul ACREDITAT: 25
 
 
 
 
  • Programul de Mentalitate Deschisă în Educație (ACREDITAT) desfășurat prin Proiectul ROSE (Romania Secondary Education Project – ROSE project). 
 
Înscrierea la program este destinată exclusiv profesorilor și directorilor unităților de învățământ liceale (private sau de stat), prin Componenta 1 – Intervenții la nivelul liceelor și intervenții sistemice a Proiectului ROSE, pentru adaptarea curriculumului la nevoile și abilitățile elevilor din publicul țintă al proiectului, utilizarea metodelor centrate pe elev și utilizarea tehnologiilor digitale pentru predare învățare evaluare. Costurile privind participarea sunt asigurate prin fondurile Proiectului ROSE.
 
Pentru participarea la Programul de Mentalitate Deschisă în Educație, desfășurat prin Proiectul ROSE, repartizarea în grupele de curs se face în ordinea înscrierilor, dar și a numărului maxim de locuri disponibile conform O.M.E. Nr. 3879/ 04.06.2021 pentru fiecare grupă de curs planificată confom calendarului (limita maxim de 25 de cadre didactice alocate unei grupe de curs).
 
Mai multe detalii despre proiect pot fi consultate pe www.rose-edu.ro.
 
îNSCRIERILE SE POT FACE ACCESÂND: tiny.cc/MDEproiectROSE