REGULAMENT DE LICITARE pentru SuperTeach

SuperTeach este un proiect marca RBL

 1. Licitaţia este organizată de Fundația Romanian Business Leaders în cadrul proiectului SuperTeach şi condusă de unul sau mai mulţi membri din echipa SuperTeach/RBL (licitator/licitatori).
 2. Obiectele și serviciile supuse licitaţiei aparţin, de regulă, unor deponenţi (consignanţi sau sponsorii) ce doresc să rămână anonimi. Atunci când consignanţii agreează divulgarea numelui lor în cadrul vânzării prin licitaţie, acesta va fi specificat în catalogul de licitaţie.
 3. Deponenţii (consignanţi sau sponsorii), oferă cu titlu de sponsorizare obiectele și serviciile către proiectul SuperTeach. Sumele încasate ca urmare a licitației vor fi depuse în contul proiectului SuperTeach cu titlu de ”sponsorizare” și vor fi utilizate pentru buna desfășurare a proiectului. De asemenea, deponentul va fi răspunzător contractual, direct față de adjudecatar în orice situație care conduce la desfacerea ulterioară a vânzării, urmând să îl despăgubească pe acesta pentru prejudiciul produs.
 4. RBL, prin proiectul SuperTeach, publică pe site (www.superteach.ro) produsele și serviciile incluse în licitație cu informații complete: descrierea produluise/serviciului, suma de start, informații despre deponenți (sponsori). În cadrul licitaţiei se vor vinde numai obiectele și serviciile expuse şi descrise pe site, pe pagina dedicată licitației. Descrierile şi ilustraţiile obiectelor/serviciilor sunt indicative, nu exhaustive şi reprezintă informații furnizate de sponsor.
 5. Toate obiectele / serviciile ce se vor vinde vor fi trimise prin curier către cumpărători. Cumpărătorii vor avea oportunitatea de a se lămuri cu privire la condiţia, conţinutul şi conformitatea cu menţiunile din catalogul de licitaţie ale obiectelor supuse licitaţiei astfel încât să îşi formeze o convingere proprie cu privire la calităţile/imperfecţiunile obiectului. RBL nu răspunde pentru eventuale defecte aduse bunurilor și serviciilor de către cumpărător ca urmare a manipulării acestora.
 6. Durata și programul licitației vor fi făcute cunoscute public în prealabil, prin site-ul www.superteach.ro, precum şi prin alte căi de publicitate.
 7. Formularul de înregistrare a participantului la licitaţie se completează înainte de licitație, după cum vor fi oferite indicații pe site-ul www.superteach.ro. Înregistrarea semnifică acceptarea necondiţionată a termenilor şi condiţiilor prezentului regulament de licitare.
 8. Participarea la licitaţie se face prin crearea contului de utilizator pe www.superteach.ro. Fiecare obiect licitat va avea un cronometru care va arata cand expiră oferta. Astfel, câștigătorul licitației va fi licitatorul care a oferit suma cea mai mare în timpul oferit de organizatorii licitației.
 9. Prețul minim oferit de către licitator va fi prețul de pornire.
 10. Obiectul / serviciul licitat se adjudecă participantului care oferă preţul cel mai mare la împlinirea cumulativă a condiţiilor: suma oferită de licitator este cea mai mare dintre toate sumele licitate e obiectul /serviciul respectiv, iar licitatorul s-a încadrat în timpul alocat de organizatori.
 11. Niciun obiect sau serviciu nu se va vinde sub preţul de pornire, în timpul sau ulterior licitației. Obiectele nelicitate la momentul licitării lor iniţiale pot fi repuse în vânzare în cadrul şi în timpul licitaţiei, dacă un participant o solicită explicit.
 12. Licitatorul poate elimina din licitaţie oricare obiect sau serviciu dintre cele expuse şi prezentate pe pagina de licitaţie, pentru motive ce vor fi considerate de părţi drept având legătură cu buna şi diligenta desfăşurare a licitaţiei.
 13. În cazul în care un obiect sau serviciu nu se adjudecă în cadrul licitaţiei, acesta este păstrat de organizatori pentru o viitoare organizare de strângere de fonduri pentru proiectul SuperTeach.
 14. La licitaţie pot de asemenea participa, în condiţii egale, un reprezentant al statului, ce manifestă în condiţiile prevăzute de lege dreptul de preemţiune al statului, precum şi membrii echipei de proiect SuperTeach sau membrii RBL.
 15. Preţului de adjudecare, fie preţ de pornire, fie preț licitat de licitator, nu i se va adăuga o altă taxă.
 16. Licitarea şi adjudecarea preţului se fac în EUR sau RON, moneda menționată în descrierea obiectului / serviciului licitat. În cazul în care organizatorii – RBL – nu anunţă un curs convenţional, se aplică cursul oficial al BNR în ziua adjudecării.
 17. Obiectul / serviciul adjudecat va fi plătit de cumpărător în termen de o lună de la momentul adjudecării. Plata se efectuează în RON iar pentru fiecare plată efectuată va fi semnat contract de sponsorizare între licitator și RBL. Plata se poate efectua prin transfer bancar în contul: CONT RO36 BTRL 0480 1205 9024 7300, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Chibrit.
 18. Preluarea obiectelor licitate se poate efectua îndată după încasarea sumei menționate în contractul de sponsorizare. Obiectele / serviciile (reprezentate prin vouchere) pot fi preluate fie de la sediul RBL, fie pot fi trimise prin curier sau email.
 19. În cazul în care suma facturată nu este achitată în termenul prevăzut de prezentul Regulament, RBL poate opta între a) a solicita cumpărătorului achitarea obiectului / serviciului licitat, b) a reține, în contul creanței, înspre vânzare, obiectul / serviciul licitat adjudecatarului, respectiv sumele din vânzarea acestora.
 20. RBL păstrează dreptul de a publica imagini şi descrieri ale obiectelor / serviciilor vândute în oricare materiale documentare, jurnalistice, literare de specialitate ori cu scop promoţional.
 21. RBL poate pretinde persoanei care produce o daună, în cursul licitaţiei, să suporte dauna achitând prețul echivalent limitei maxime a intervalului valorii estimate, astfel cum este acesta publicat pe site.