Anca Emandii

  • Absolventă a liceului pedagogic și a Faculății de Litere
  • Master în Gestiune și Finanțe
  • Experiență la catedră de 15 ani (Profesor de lb. Engleză și Învățătoare)
  • Profesor titular pentru Învățământul Primar – Școala 38 ,,Dimitrie Cantemir” Constanța (A înființat Departamentul ERASMUS+)
  • În Franța activează în cadul învățământului de stat, într-o școală primară (Asistent de limba engleză)
  • Face parte din Asociația de Părinți Regională