Aura Tabără

Sunt Aura Țabără și am o experiență în învățământ de 20 de ani. Am avut oportunitatea să lucrez ca profesor consilier școlar în unități de învățământ complexe, am colaborat cu marea majoritate a școlilor din județul Iași fapt care mi-a permis să acumulez o bogată experiență în lucrul cu cadrele didactice, copiii, tinerii și familiile lor.

Sunt formator în domeniul educației de peste 10 ani, context în care am abordat teme de actualitate în învățământul actual: dezvoltarea relației școală-familie, management și leadership educațional, individualizare și diferențiere în învățare, integrarea copiilor cu dificultăți de adaptare școlară, școala prietenoasă.

Sunt inspector școlar pentru dezvoltare profesională, experință care îmi permite identificarea nevoilor de formare individuale și organizaționale din educația ieșeană. În această calitate am avut șansa de a colabora cu dascălii aflați la începutul carierei didactice, de a iniția proiecte de valorizare și motivare a resursei umane din educație și de promovare a practicilor de succes. Am făcut parte, în calitate de expert, din echipele de scriere și implementare a numeroase proiecte finanțate din fonduri europene, județul Iași fiind promotor al unor modele de succes în acest domeniu.

Mă consider o persoană dedicată profesiei, determinată, cu o mare capacitate de adaptare la situațiile noi. Îmi plac provocările profesiei didactice, susțin ideea că noi formăm tinerii de astăzi pentru o lume ale cărei provocări sunt greu de anticipat.