Dana Harip

Dana este membru fondator al organizației non-profit Asociația Inițiative Multidisciplinare, absolvetă a specializării de licență Sociologie, la Universitatea Al. I. Cuza din Iași, și a unui program de master „Behavioral Science” urmat la Universitatea Radboud, Olanda.

Facilitează activități de educație non-formală cu copii și adolescenți, pe teme ce țin de dezvoltarea sănătoasă a acestora (dezvoltare emoțională, educație sexuală, prevenirea consumului de substanțe etc.).

Fiecare experiență de lucru cu tinerii i-a arătat cât de importantă și relevantă  este ascultarea și consultarea acestora în problemele cu care se confruntă.

Crede așadar, într-un model de educație ce are elevul în centru, iar adulții ca rețea de sprijin și îndrumare.