Dorina Maria Lobonț

Colegiul Național Bănățean Timișoara

Competențe

Profesor motivat, creează o atmosferă propice învățării, urmărind derularea unor lecții cu o stare de bine remarcabilă, folosind experiența acumulată în cadrul proiectelor Erasmus, Comenius, Aspire Teachers.

Dorina Maria Lobonț este profesor la Colegiul Național Bănățean Timișoara, inspector școlar (învățământ primar) la Inspectoratul Școlar Județean Timiș în ultimii doi ani școlari, membru Aspire Teachers, lector la Universitatea de Vest Timișoara- Facultatea de Sociologie și Psihologie. Predă cu entuziasm, fiecare zi fiind o aventură în lumea cunoașterii, prin metode și strategii inovative, stârnind curiozitatea și interesul elevilor, încurajându-le dezvoltarea la nivelul maxim al capacităților, al talentului acestora, prin implicarea lor în activități educative diverse, proiecte județene, naționale, internaționale, pentru dezvoltarea competențelor și a abilităților de viață.