Mușata Bocoș

UBB Cluj

https://www.ubbcluj.ro/ro/

Competențe

Mușata-Dacia BOCOȘ este profesor univ. dr. la Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, conducător de doctorat în domeniul „Ştiinţe ale educaţiei”, fondator și editor al jurnalului „Educația 21”, coordonatoarea colecţiei „Paedagogia” a Editurii Presa Universitară Clujeană a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Principalele domenii ştiinţifice abordate sunt: teoria, metodologia și managementul instruirii; teoria, metodologia și managementul curriculumului; pedagogia interactivă; didactica disciplinelor pedagogice.

În aceste domenii a realizat numeroase lucrări de specialitate – de autor unic, coordonate și  în colaborare, intenționând să sprijine activitatea cadrelor didactice și a educatorilor.

Dintre lucrările sale, amintim: Dicționar Praxiologic de Pedagogie (coordonare), Instruirea interactivă. Repere axiologice şi metodologice (unic autor), Didactica disciplinelor pedagogice. Un cadru constructivist (unic autor),  Tratat de didactică modernă (co-coordonare), Managementul programelor de formare continuă a cadrelor didactice. Ghid practice (colaborare), Parteneriatul educațional școală-familie. Ghidul profesorului pentru învățământ primar (co-coordonare).