Seth Wilkins

Institutul ARBINGER

Competențe

‘Improving mindset is not a self-focused act. It’s an others-focused act.’ (The Arbinger Institute)

Seth Wilkins este profesor de istorie, lider în problematici de mindset și cultură al unui grup de școli din Anglia, facilitator și executive coach. Seth coordonează cercetarea și dezvoltarea celor mai bune practici de implementare și susținere a mentalității deschise® în școlile din întreaga țară. În prezent, lucrează la o carte despre mindset și influență în educație.