Facilitator: Marius Lobaza

Marius este absolvent al Facultății de Matematică din Universitatea de Vest Timișoara în 1992. Participant din ianuarie 1990 la crearea organizației studențești OSUT, iar din 1992 vicepreședinte al Ligii Studenților din Romania. Cadru didactic din 1993 în învățământul preuniversitar în școli din mediul rural, apoi în învățământul tehnologic, iar din 1997 titular la Colegiul Național […]

Detalii despre Marius Lobaza

Scurtă descriere

Educația este în continuă adaptare la viitorul nostru. Schimbările mari și rapide ale societății solicită educației să-și adapteze obiectivele, metodele și competențele vizate pentru a răspunde așteptărilor comunității.

Aspire for teachers își propune să introducă în educație activități care să conducă la formarea competențelor vizate de OECD și de Comisia Europeană. Aceste activități se pot desfășura atât în cadrul orelor de Consiliere și orientare cât și la disciplinele din planul cadru sau din Curriculumul la dispoziția școlii.

5 puncte cheie abordate în workshop

  • Competențele necesare în piața muncii pentru viitor;
  • Necesitatea formării și dezvoltării acestor competențe și cadrelor didactice;
  • Activitățile realizabile în diverse momente la clasă;
  • Competențele vizate sunt deosebit de utile viitorilor absolvenți;
  • Comunitatea Aspire for teachers este un sprijin pentru a avea satisfacția unei activități educative de succes.

Agenda / Structură workshop

  • Prezentare generală competențe vizate;
  • Descrierea competențelor;
  • Prezentarea unor activități care contribuie la formarea și dezvoltarea competențelor vizate;
  • Prezentarea finalităților pe care și le propune Aspire for teachers.