Facilitator: Cristi Danileț

Cristi Danileț, magistrat de 20 de ani, este în prezent judecător la Tribunalul Cluj. A fost consilier al ministrul justiției timp de doi ani și membru al Consiliului Superior al Magistraturii timp de șase ani. Este specializat în cauzele penale cu minori și tineri. E promotorul unui proiect național de educație juridică pentru învățământul preuniversitar […]

Detalii despre Cristi Danileț

Sunt 9600 de legi care trebuie cunoscute de către toate persoanele ce împlinesc 14 ani, iar un cetățean care are drepturi trebuie să știe că are și îndatoriri.

5 puncte cheie/ teme abordate pe parcursul atelierului:

  • Copilul și familia
  • Copilul și școala
  • Copilul și mijloacele de comunicare
  • Copilul și contactul legea
  • Vârstele și aspectele legale

Agenda atelierului cuprinde:

  • Prezentarea proiectului EDUIURIS de educație nonformală juridică
  • Prezentarea tematicii din cadrul orelor formale de educație juridică ca materie opțională
  • Prezentarea resurselor disponibile: cărți, filme, site-uri, rețele sociale