Ciprian Fartușnic

Dr. Ciprian Fartușnic este cercetător științific principal gr.I la Institutul de Științe ale Educației (ISE), cu o experiență de 20 ani în domeniul cercetării și al analizei politicilor educaționale. Din 2002 este implicat în proiecte de tip cercetare-acțiune în comunități dezavantajate, care urmăresc reducerea riscului de abandon și absenteism școlar și creșterea șanselor de continuare a studiilor în niveluri superioare de educație. A participat în calitate de expert la programele Reprezentanței UNICEF în România, Comisiei Europene, CEDEFOP, Consiliului Europei, Băncii Mondiale. Face parte din echipe naționale și internaționale de cercetare pe tematici diverse privind învățământul rural, participarea copiilor și tinerilor romi la educație, violența în școală, integrarea copiilor cu dizabilități și/sau CES în învățământul de masă, finanțarea educației din perspectiva echității, managementul educațional. Din 2016 este cadru didactic asociat al Universității București (Masterat Didactici ale Disciplinelor Filologice).