Marian Staș

Președinte, Asociația Clubul Liderii Mileniului Trei

STUDII: Academia Militară – calculatoare electronice (1985); Universitatea din Bucureşti – matematică-informatică (1996); Academia Tehnică Militară – doctorat, fiabilitate software (2002); Universitatea Harvard, John F. Kennedy School of Government (Harvard Kennedy School)–masterat în administraţie publică (1999)

PUBLICAŢII: 13 cărţi (autor sau coautor); peste 150 articole (autor sau coautor); 13 cărţi (îngrijire; prefeţe / postfeţe)

PROIECTE PRINCIPALE COORDONATE: informatizarea învăţământului militar (1994-1996); sistemul informatic de management al resurselor umane în Armata României (1996-1998); Programul de reconversie profesională a personalului militar disponibilizat din Armata României (1999-2001); “LIDERII MILENIULUI TREI”® (www.clublmt.ro; din 2001); “ŞCOALA PE BUNE” – proiect de transformare a Şcolii ca sistem în România (din 2004); Introducerea programelor IB în şcolile publice din România (din 2007); “DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI DESCENTRALIZARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN BUCUREŞTI. STUDIU-PILOT DE CULTURĂ ORGANIZAŢIONALĂ ŞI IMPACT DE LEADERSHIP” – POS DRU 30204 (2009-2010; parteneriat cu I.S.M.B.); “TENARIS-LMT – FORŢA RESPONSABILITĂŢII SOCIALE CORPORATISTE” (din 2006) – parteneriat cu Tenaris Silcotub; “VALORI ALE STATULUI DE DREPT” (din 2014) – parteneriat cu Konrad Adenauer Stiftung

TRAINING, TUTORAT, CONSULTANŢĂ, ACTIVITĂŢI DIDACTICE: teambuilding; leadership; dezvoltare organizaţională; cultură, putere şi politică în organizaţii; formarea formatorilor: consultant certificat / mentor pe instrumente Human Synergistics (din 2005); S.N.S.P.A. (2001-3); Colegiul Naţional de Apărare (2000; 2014-); Universitatea din Bucureşti (2009-); Universitatea Babeș Bolyai Cluj-Napoca (2012-2015); Harvard Kennedy School (2000-2007; 2010-)

BLOG: http://adevarul.ro/blogs/marian.stas