Ovidiu Bădescu

SuperTeach

https://www.superteach.ro/

Workshops

Competențe

Materia predată la clasă se bazează pe site-ul www.ovidiubadescu.ro, oferind astfel posibilitatea unei platforme de învăţare atractive, cu teste online şi feed-back oferit în timp real.

Ovidiu Bădescu este profesor de matematică la Colegiul Naţional „Traian Lalescu” Reşiţa, unde a ridicat la nivel înalt noțiunea de performanță, aspect justificat prin numeroasele participări la etapele superioare ale concursurilor şcolare și rezultatele elevilor dumnealui la Olimpiada Națională de Matematică.

De asemenea, a lărgit orizonturile școlii prin încurajarea activităților extrașcolare, printre cluburile școlare pe care dumnealui le coordonează se numără: clubul foto-video BDE, clubul „Tineri Activi pentru Natura Sălbatică” realizat în parteneriat cu WWF România și clubul de dezvoltare personală EFF – „Education for Future”

La nivel de comunitate, domnul profesor și-a încurajat mereu elevii să ia parte la acțiuni de voluntariat, fiind el însuși membru Rotary Community Corps şi coordonator al clubului Interact Reșița. Neaxându-se doar pe elevii cărora le este profesor, ci vizând toate școlile din județ, dumnealui organizează de 11 ani „Tabăra de matematică și nu numai”, tabără care reunește elevii cei mai pasionați de științele exacte. De asemenea, domnul Bădescu coordonează proiectul concursului naţional „Neutrino”, care provoacă atât raționamentul logic, cât și cunoștințele de cultură generală ale elevilor.

Ca şi cercetare ştiinţifică, este pasionat de dezvoltarea gândirii critice a elevilor prin predarea matematicii, dovadă în acest sens fiind şi articolele apărute în publicaţii de specialitate, dar este şi unul din autorii auxiliarelor didactice apărute la edituri de specialitate: paralela 45, Sigma, Niculescu.