Facilitator: Thea Ionescu

Thea Ionescu este conferenţiar universitar la Departamentul de Psihologie, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. Domeniul său de specialitate este Psihologia Copilului şi predă Psihologia Dezvoltării atât la nivel licenţă, cât şi la nivel masteral. Este cercetător în cadrul Laboratorului de Psihologia Dezvoltării de la acelaşi departament, unde coordonează grupul Flexibilitate […]

Detalii despre Thea Ionescu

După analiza ideii centrale a abordării cogniţiei ancorate şi anume faptul că în orice moment cogniţia este dependentă de corp, stări emoţionale, context fizic şi context social, vom dezbate şi exersa modalităţi concrete de a o utiliza în clasă astfel încât să ne adresăm elevului ca întreg şi nu ca subsisteme separate.

Puncte cheie Webinar:

– Ideea de cogniţie non-independentă
– Dezvoltarea cogniţiei prin elemente non-cognitive
– Considerarea copilului ca tot unitar la orice tip de materie predăm
– Urmărirea intereselor elevilor pentru a ajunge la dezvoltarea abilităţilor necesare (respectiv cele din programă)
– Învăţare ancorată ca învăţare naturală pentru specia noastră.

Găsiți aici prezentarea din timpul webinarului https://www.superteach.ro/wp-content/uploads/2021/04/Thea-Ionescu-Cognitia-ancorata.pdf