Facilitator: Mirela Tanc

Mirela Tanc este un profesor recunoscut la nivel mondial, fiind nominalizată la Global Teacher Prize (premiul Nobel în educație) și având contacte cu nume de prestigiu din educația globală:  Andreas Schleicher, coordonatorul programului OECD pentru evaluarea internațională a elevilor (PISA) sau Fernando M. Reimers de la Universitatea Harvard. Vizionară, aplică programe educaționale privind problemele globale […]

Detalii despre Mirela Tanc

Cui se adresează?

Publicul ţintă: profesori pentru învățământ preuniversitar; factori de decizie; coordonatori de proiecte, educatori dornici de a se updata.

Scurtă descriere a atelierului

Atelierul urmărește dezvoltarea de competențe specifice:

1 Proiectarea, organizarea, conducerea și evaluarea activităților de învățare inovative;

2 Utilizarea adecvată a cadrului educației formale și nonformale, a metodelor și activităților specifice în predarea modernă;

3 Evaluarea rezultatelor învățării elevilor în contextul predării folosind noile tehnologii;

4 Planificarea și desfășurarea activităților de învățare folosind aplicații, softuri educaționale inovatoare și   platformele educaționale.

5 puncte cheie/teme abordate în workshop

  1. Motivarea elevilor azi; Captarea și menținerea atenției elevilor.
  2. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă în școală. Necesitatea integrării acestora în predare.
  3. Crearea de lecții/secvențe de lecții interactive digitale.
  4. Îmbunătățirea interacțiunii la clasă prin folosirea de materiale digitale, jocuri educaționale, explorarea materiei școlare prin intermediul animațiilor 3D, care pot fi accesate și in VR.
  5. Dezvoltarea de competente digitale specifice planificării, predării și evaluării elevilor.

Agenda / Structură workshop

  1. Rolul de azi al dascălului, dincolo de transmiterea de cunoștințe: de a-i ajuta pe elevi să-și mențină motivația la un nivel ridicat, de a le dezvolta simțul critic, de a le insufla un set de valori, etc.
  2. Modalități concrete de angajare a elevilor în învățare,
  3. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.
  4. Tehnologia în educație.
  5. Întrebări și răspunsuri.

Participanții la atelier vor avea nevoie de laptop sau tabletă cu acces la internet.